INFORMATII PUBLICE

Solicitarea informatiilor de inters public


. . .

Buletin informativ al informatiilor de interes public


2018
Salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual al primariei Ciclova Romana
Stat de functii - Scoala Gimnaziala Ciclova Romana

2017
Situatii financiare Ciclova Romana

Datoria publica a Primariei Ciclova Romana - CREDIT BCR:
31.12.2014 - 75756.94 RON
31.12.2015 - 50431.94 RON
31.12.2016 - 27583.94 RON
31.12.2017 - 10447.94 RON


BugetBuget Comuna Ciclova Romana 2016 - Dezvoltare
Buget Comuna Ciclova Romana 2016 - Functionare
Buget Comuna Ciclova Romana 2016 - Loca si Estimare 2017 - 2019


Bilanturi contabile


. . .

Achizitii publice
Declarații de avere și de interese