PRIMARIA COMUNEI CICLOVA ROMANA

Despre institutie


În conformitate cu dispoziţiile art.121 din Constituţia României, coroborate cu cele ale art.23 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Ciclova Romana şi Primarul comunei Ciclova Romana sunt autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în comuna Ciclova Romana.

Raporturile dintre Consiliul Local Ciclova Romana şi Consiliul Judeţean Caras-Severin se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor locale, între administraţia publică judeţeană şi cea locală neexistând raporturi de subordonare.

ConducerePrimar: GOLU MIRCEA CATALIN
Viceprimar: VUC NICOLAE COSMIN
Secretar: SIRBU ROZICAOrganizare


Pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare, Primarul Comunei Ciclova Romana beneficiază de un aparat de specialitate pe care îl conduce şi care este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

ORGANIGRAMA:
. . .

Programe si Strategii
Rapoarte si studii


Obiective şi investiţii propuse a se realiza:Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă:

Proiecte aflate în derulare:

1.„Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Ciclova Română”-
Valoare totală a proiectului: 544 030 lei
Sumă suportată prin programul PNDL 2: 475 263 lei
Sumă suportată din bugetul local: 68 767 lei

2.„ Reabilitare, modernizare și dotare corp primărie 2”
Valoare totală a proiectului: 532 880 lei
Sumă suportată prin programul PNDL 2:469 965 lei
Sumă suportată din bugetul local: 62 915 lei

3.„Alimentare cu apă localitățile Ilidia și Socolari-comuna ciclova Română, județ Caraș Severin”
Valoare totală a proiectului: 4 562 915 lei
Sumă suportată prin programul PNDL 2: 4 278 415 lei
Sumă suportată din bugetul local: 284 500 lei

4. „Modernizare străzi în comuna ciclova Română, județul Caraș Severin”
Valoare totală a proiectului: 5 555 703 lei
Sumă suportată prin programul PNDL 2: 5 106 646,34 lei
Sumă suportată din bugetul local: 449 056,66 lei