ISTORIC

CICLOVA ROMANASăpăturile arheologice făcute de-a lungul timpului pe teritoriul satului au adus dovezi materiale ale unei locuiri încă din cele mai vechi timpuri, astfel în locul numit "Dealu Mare" s-au descoperit o așezare Hallstatt-iană, alta daco-romană din sec. III-IV d.Hr. și una medievală, datată în secolul al XIV-lea.

Între valea pârâului Vrani și dealul apropiat, sunt semnalate mai multe așezări din secolele IV, VIII-IX și XI-XIII, în locul numit "Morminți" s-a descoperit o necropolă medievală din secolul al XIV-lea, în interiorul căreia s-a găsit un denar emis de Carol Robert, iar în hotarul satului, lângă pădure s-au găsit fragmente ceramice preistorice atipice din sec. XI-XII.

În valea Ciclovei se află o mină care a funcționat în perioada epocii romane cât și în cea medievală, ce se ocupa cu exploatarea zăcămintelor de minereu de fier.

Începând cu anul 1876, satul Ciclova Română a aparținut de Comitatul Caraș-Severin din Regatul Ungariei, apartenență ce se încheie în anul 1920, odată cu semnarea Tratatului de la Trianon, tratat ce prevedea stabilirea frontierelor Ungariei cu vecinii săi, iar în perioada interbelică, localitatea a fost sub administrarea teritoială a județului Caraș.